galerie

zirka trollop mit "erstes leid" bei der klp 2017
klp17_1.jpg klp17_2.jpg klp17_3.jpg klp17_3d.jpg klp17_4.jpg klp17_5.jpg klp17_5d.jpg klp17_6.jpg klp17_6d.jpg klp17_7.jpg klp17_8.jpg klp17_9.jpg klp17_9d.jpg fotos: nioclás seeliger

frau kanuschke. warten auf trude bei der klp 2016
ilse16klp2a.jpg ilse16klp3.JPG ilse16klp3d.jpg ilse16klp4.jpg ilse16klp5.jpg

ilse kanuschke bei "unser haus" 2015
ilsegal1.jpg ilsegal2.jpg ilsegal3.jpg ilsegal4.jpg ilsegal5.jpg ilsegal6.jpg ilsegal7.jpg fotos: nioclás seeliger

vintage women varieté 2014
KLP14-2.jpg KLP14-3.jpg KLP14-4.jpg KLP14-5.jpg KLP14-5c.jpg KLP14-6.jpg KLP14-7.jpg KLP14-8.jpg KLP14-9.jpg KLP14-9d.jpg KLP14-9k.jpg fotos: nioclás seeliger

cat meets kabarett 2014
cmksi1.jpg cmksi4b.jpg cmksi4e.jpg cmksi5b.jpg cmksi5d.jpg cmksi6.jpg cmksi7.jpg cmksi8.jpg cmksi8b.jpg fotos: nioclás seeliger

cat with hat 2014, les dames schneeflock
anjaschnee3.jpg schneegal1.jpg schneegal3.jpg schneegal3canja.jpg schneegal3danja.jpg schneegal4anja.jpg schneegal5anja.jpg fotos: nioclás seeliger

cat with hat 2013, sehnsucht
catgal1.jpg catgal1g.jpg catgal2.jpg catgal4.jpg catgal4c.jpg catgal5.jpg catgal5b.jpg catgal6.jpg catgal7.jpg catgal7d.jpg fotos: nioclás seeliger

vintage women varieté 2013
prag1.jpg prag2a.jpg prag2b.jpg prag2c.jpg prag3.jpg prag4.jpg prag5.jpg prag6.jpg prag6a.jpg prag7a.jpg prag7b.jpg prag7c.jpg prag8.jpg fotoswww.brtnicky.cz